Psykiatrifondens stipendiater 2015

2015 års ansökningar bedömdes av Psykiatrifondens vetenskapliga råd och nedanstående projekt tilldelades var sitt stipendium (50.000 kr). Läs gärna mer på Psykbloggen.

  1. Anna Persson, Beroendecentrum Stockholm: Förbättrad diagnostik och behandling av posttraumatiskt stressyndrom och samtidigt alkoholberoende hos kvinnor.
  2.  Karolin Lindberg, Stockholms Centrum för Ätstörningar: Interpersonellt fungerande vid anorexia nervosa före och efter behandling i en randomiserad och kontrollerad studie.
  3.  Anne-Charlotte Wiberg, Stockholms Centrum för Ätstörningar: Applikation för smartphone som stöd i ätstörningsbehandling.
  4. Ämma Tangen, Karolinska Institutet: Har kognitiv dysfunktion samband med serotonintransportören 5-HTT och serotoninreceptorn 5-HT1B hos vuxna patienter med egentlig depression?
  5. Erik Smedler, Karolinska Institutet: Om den patofysiologiska rollen av Cacna1c i psykiatrisk sjukdom.
  6. Kristoffer Månsson, Linköpings universitet: Hjärnans plasticitet efter kognitiv beteendeterapi för socialt ånges

Psykiatrifondens stipendiater 2014

I år inkom sammanlagt 13 ansökningar om projektmedel till Psykiatrifonden. Styrelsen valde fem projekt baserat på bedömd kvalité och genomförbarhet. Varje projekt erhåller 20 000 kr.

1. Jonas Forsman “The molecular pharmacoepidemiology of suicidality”

2. Joel Jakobsson ”En neurokemisk stategi för att belysa betydelsen av inflammatoriska processer vid bipolär sjukdom”

3. Jessica Holmén Larsson ”Identifiering och kvantifiering av potentiella biomarkörer i cerebrospinalvätska vid AST och ADHD”

4. Pontus Plavén Sigray ”PET studie av dopamin D1-receptorn i relation till emotionellt och interpersonellt beteende – betydelse för psykopati?”

5. Sindre Rolstad ”Vad förorsakar kognitiv störning vid bipolärt syndrom"

 Psykiatrifondens stipendiater 2013

I år inkom sammanlagt 17 ansökningar om projektmedel till Psykiatrifonden. Styrelsen valde fem projekt baserat på bedömd kvalité och genomförbarhet. Varje projekt erhåller 20 000 kr.

Psykiatrifondens stipendiater 2013