Psykiatrifondens stipendiater 2017

Psykiatrifondens styrelse har fattat beslut kring forskningsanslag för ansökningar som kom in under hösten 2017 och bedömdes av Psykiatrifondens vetenskapliga råd. Följande ansökningar beviljades anslag och uppmärksammades under Mental Health Evening i oktober 2018:

  1. Caroline Gromark: Beskrivning, behandling och långtidsuppföljning av patienter med Pediatric Acute-onset Aeuropsychiatric Syndrome (PANS).

  2. Jenny Molin: Psychiatric inpatient care for persons with mental ill health - a nursing intervention project.

  3. Eva Hesselmark: Kliniska symptombilder vid PANS och PANDAS – Uppföljning av en svensk patientgrupp som utretts för autoimmun genes vid psykiatriska tillstånd.

  4. Emma Fransson: Prediktion av postpartum depression.


Psykiatrifondens stipendiater 2016

Psykiatrifondens styrelse har fattat beslut kring forskningsanslag för ansökningar som kom in under hösten 2016. Åtta av totalt 16 forskare (de högst rankade ansökningarna, som bedömdes av Psykiatrifondens vetenskapliga råd) beslutades erhålla 50.000 kr vardera. 

1.                      Berkeh Nasri, leg psykolog: New approach to the treatmentof ADHD through Internet and smartphones – from impairment to improvement

2.                      Funda Orhan, farmaceut: Betydelsen av immunaktivering för patofysiologin vid schizofreni

3.                      Erik Forsell, leg psykolog: Internet delivered Cognitive Behavior Therapy for Antenatal Depression: A Randomized Controlled Trial

4.                      Erland Axelsson, leg psykolog: Internetförmedlad och konventionell kognitiv beteendeterapi för hälsoångest: En randomiserad kontrollerad non-inferiority-prövning

5.                      Kristin Feltman, biomedicin: Mechanisms underlying the monoamine stabilizer OSU6162 - A potential novel treatment for Alcohol Use Disorder

6.                      Kerstin Blom, leg psykolog: Insomni och depression – fördjupning och uppföljning av behandling

7.                      Louise Wingård, leg läkare:  Läkemedelsbehandling och risk för återinsjuknande vid bipolär sjukdom – en populationsbaserad kohortstudie

8.                      Mattias Strand, leg läkare:  Hälsoekonomiskt perspektiv på självvald inläggning – ett nytt behandlingsverktyg för patienter med långvarig ätstörningssjukdom

Stipendiaterna kommer att uppmärksammas på Mental Health Evening den 9 oktober 2017.


 Psykiatrifondens stipendiater 2015

2015 års ansökningar bedömdes av Psykiatrifondens vetenskapliga råd och nedanstående projekt tilldelades var sitt stipendium (50.000 kr). Läs gärna mer på Psykbloggen.

  1. Anna Persson, Beroendecentrum Stockholm: Förbättrad diagnostik och behandling av posttraumatiskt stressyndrom och samtidigt alkoholberoende hos kvinnor.

  2. Karolin Lindberg, Stockholms Centrum för Ätstörningar: Interpersonellt fungerande vid anorexia nervosa före och efter behandling i en randomiserad och kontrollerad studie.

  3. Anne-Charlotte Wiberg, Stockholms Centrum för Ätstörningar: Applikation för smartphone som stöd i ätstörningsbehandling.

  4. Ämma Tangen, Karolinska Institutet: Har kognitiv dysfunktion samband med serotonintransportören 5-HTT och serotoninreceptorn 5-HT1B hos vuxna patienter med egentlig depression?

  5. Erik Smedler, Karolinska Institutet: Om den patofysiologiska rollen av Cacna1c i psykiatrisk sjukdom.

  6. Kristoffer Månsson, Linköpings universitet: Hjärnans plasticitet efter kognitiv beteendeterapi för socialt ånges


Psykiatrifondens stipendiater 2014

I år inkom sammanlagt 13 ansökningar om projektmedel till Psykiatrifonden. Styrelsen valde fem projekt baserat på bedömd kvalité och genomförbarhet. Varje projekt erhåller 20 000 kr.

1. Jonas Forsman “The molecular pharmacoepidemiology of suicidality”

2. Joel Jakobsson ”En neurokemisk stategi för att belysa betydelsen av inflammatoriska processer vid bipolär sjukdom”

3. Jessica Holmén Larsson ”Identifiering och kvantifiering av potentiella biomarkörer i cerebrospinalvätska vid AST och ADHD”

4. Pontus Plavén Sigray ”PET studie av dopamin D1-receptorn i relation till emotionellt och interpersonellt beteende – betydelse för psykopati?”

5. Sindre Rolstad ”Vad förorsakar kognitiv störning vid bipolärt syndrom"

 Psykiatrifondens stipendiater 2013

I år inkom sammanlagt 17 ansökningar om projektmedel till Psykiatrifonden. Styrelsen valde fem projekt baserat på bedömd kvalité och genomförbarhet. Varje projekt erhåller 20 000 kr.

Psykiatrifondens stipendiater 2013