Martin Schallingordförande
Professor, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset samt verksam vid Centrum för Molekylär medicin
Läs mer om Martin Schalling här (KI) eller se kort CV 

 

Lena Flycktvice ordförande
Ordförande, Svenska Psykiatriska Föreningen, Docent, Karolinska Institutet och Psykiater, Norra Stockholms Psykiatri 
Läs mer om Lena Flyckt här

 

Simon Kyagasekreterare
Medicine doktor, Vetenskaplig sekreterare, Svenska läkaresällskapet och Psykiater, Stockholm
Läs mer om Simon Kyaga här

 

Per-Åke Wargkassör
Fd utvecklingsledare område psykiatri, Västra Götalandsregionen och Chef, Högskolecentrum Vänersborg 

 

Tatja Hirvikoski, styrelseledamot, webmaster
Medicine doktor, leg psykolog, specialist i neuropsykologi, Karolinska Institutet, samt FoUU-chef vid Habilitering & Hälsa, Stockholm
Läs mer om Tatja Hirvikoski här (KI) och här (Habilitering & Hälsa)

 

 

Stefan Einhorn, styrelseledamot
Professor i molekylär onkologi,  och ordförande i Centrum för social hållbarhet vid Karolinska Institutet, överläkare samt författare. 
Läs mer om Stefan Einhorn här (KI) eller på hans personliga hemsida

 
anki3.jpg


Anki Sandberg, styrelseledamot
Ordförande på Riksförbundet Attention, Samordnare för psykiatrinätverket NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) 

 

 

Cecilia Brainstyrelseledamot
Medicine Doktor, Överläkare i psykiatri
Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt 
Sektionen för psykiatri och neurokemi, Göteborgs universitet
Ledamot World Psychiatric Association, Stigma and Mental Health Scientific Section

 
 
Ingvar Karlsson.png

Lennart Wetterberg, adjungerad styrelseledamot
Professor emeritus, Karolinska Institutet

 

 

 

 

Ingvar Karlsson, adjungerad
styrelseledamot

Docent, Göteborgs Universitet

 

Mer information om den forskning som vi håller på med hittar du i filmerna nedan 

Bipolär sjukdom: "En fråga om arv, inflammation eller telomerer? - psykiatrifondens ordförande Martin Schallin

Symposium om evidensbaserad vård för personer med schizofreni        -Lena Flyckt, Psykiatrifondens vice ordförande

Myten om det galna geniet  - Simon Kyaga, Psykiatrifondens sekreterare