Psykiatrifondens styrdokument

Ändamål

Psykiatrifonden är en nationell, ideell skattebefriad fond som grundades den 27 januari 1993 för ändamålet att samla in medel till forskning inom hela det psykiatriska fältet.

Vi delar ut forskningsmedel en gång per år. Summan varierar beroende på hur mycket vi får in i medlemsavgifter och gåvor. Läs mer om vårt arbete med forskningsmedel här.

Psykiatrifondens stora fördomspris delas ut årligen till en person eller verksamhet som på ett betydande eller nyskapande sätt motverkat eller motverkar fördomar kring psykisk sjukdom, psykiska funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa i bredare bemärkelse. Läs mer här.

Läs mera om Psykiatrifondens ändamål i stadgarna.


Integritetspolicy avseende Dataskyddsföreningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 inträder en ny dataskyddsförordning (GDPR) i kraft inom EU. Den ersätter det nuvarande regelverket, personuppgiftslagen (PuL). Psykiatrifonden är personuppgiftsansvarig och följer den nya lagstiftningen så att inhämtning, lagring och användning av personuppgifter från medlemmar och gåvogivare är anpassade till den nya förordningen.


 

Etiska riktlinjer

Psykiatrifondens värdegrund utgår från Deklarationen om de mänskliga rättigheterna och bygger på övertygelsen att alla människor har lika värde samt samma rättigheter, skyldigheter och ansvar. Läs mera i Psykiatrifondens etiska riktlinjer.


Styrelsen och arbetsordningen

Psykiatrifondens styrelse arbetar ideellt. Läs presentation av styrelsen här. Styrelsens verksamhet regleras i den arbetsordning som du kan ta del av genom att klicka nedan.

Psykiatrifondens vetenskapliga råd presenteras här.


Årsredovisningar

Nedan kan du läsa Psykiatrifondens årsberättelser från de senaste åren.


Årsmötesprotokoll

Nedan kan du läsa årsmötesprotokollen från de senaste årsmötet.


Insamling

Fonden har av Svensk Insamlingskontroll godkänts till att använda ett 90-konto för insamlade medel. Anvisningar för 90-konto kan läsas nedan. Psykiatrifonden samlar in medel med syfte att fördela dessa till olika forskare inom de psykiatriska/psykologiska verksamhetsområdena, framförallt till yngre forskare samt till att på olika sätt arbeta mot stigmatisering. Du kan läsa mer om Psykiatrifondens insamlingsformer nedan, samt i fondens stadgar.


Effektrapporter till FRII

FRII är en branschorganisation som genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, opinionsbildning samt stöd och råd i insamlingsfrågor vill öka förtroendet och förutsättningarna för insamling till goda ändamål. För FRIIs medlemsorganisationer, såsom Psykiatrifonden, är det obligatoriskt att följa FRIIs kvalitetskod.


Anställda och volontärer

Psykiatrifonden har en administratör anställd på deltid. Samtliga i Psykiatrifondens styrelse arbetar ideellt. Det vetenskapliga rådet genomför sina bedömningar av forskningsmedel inom ramen för sina respektive tjänster. Psykiatrifondens ambassadörer har ett ideellt engagemang för fondens arbete för större öppenhet och mot stigmatisering av psykisk ohälsa. Ambassadörernas arbete beskrivs i nedanstående dokument.