Stödmedlem

Som medlem stödjer du forskningen om psykiska sjukdomar och vårt arbete mot stigmatiseringen kring psykisk ohälsa. Ditt stöd är mycket värdefullt för oss och kommer att leda till snabbare och bättre resultat inom forskningen så att vi bättre kan förstå och behandla psykisk ohälsa.

 

Privatpersoner

Årsavgift: 200 kr/år
Ständig medlem: 3000 kr i engångsavgift


Filantropiska och ideella organisationer

Årsmedlem: 500 kr/år
Ständig stödmedlem: 3000 kr i engångsavgift


Företagssponsorer

Ett företag kan vara antingen silver-, guld- eller diamantsponsor

Silver: 5000 kr/år

Guld: 10.000 kr/år

Diamant: 20.000 kr/år