Du har möjligheten att nominera en person eller verksamhet som på ett betydande eller nyskapande sätt motverkat eller motverkar fördomar kring psykisk sjukdom, psykiska funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa i bredare bemärkelse. Nominera senast den 28 januari 2018.


Psykiatrifondens Fördomspris 2017

Årets vinnare av Stora Fördomspriset blev TV-programmet Djävulsdansen med programledare Ann Söderlund och Sanna Lundell samt producent Ann-Linn Guillou, stort grattis!

TV-programmet var nominerat med följande nomineringstext: ”i programmet skildras människor vars närstående lider av psykisk ohälsa. Vi möter starka livsöden där de medverkande berättar om djupa kriser men också hopp, glädje och kärlek. Programmet sändes i tre delar och nådde en mycket stor publik. Många medverkande bidrog med sin olika livsberättelser på ett sätt som skapade en ökad förståelse för psykisk ohälsa”.

Stora Fördomspriset delades ut i samband med Mental Health Evening 2017 vid Maximteatern i Stockholm den 9 oktober 2017.

Foto Cecilia Cia Liljeton 2.jpg

PSYKIATRIFONDENS FÖRDOMSPRIS 2016

Pebbles Karlsson Ambrose är författare och krönikör. Hon jobbade i femton år med reklam och PR innan hon insjuknade i en psykossjukdom. Nu jobbar hon i liten skala med att skriva och hålla föreläsningar. Hon är bloggare för 1177 Vårdguiden och tidningen Vårdfokus. Hennes nyaste bok kom ut förra året och heter ”Vid vansinnets rand”. Tidigare har hon publicerat bland annat ”Jag vet inte var psykoser kommer ifrån”.

Psykiatrifondens stora fördomspris 2016 tilldelas Pebbles Karlsson Ambrose med motiveringen:

”För att hon med stort mod och personligt engagemang har arbetat mot fördomar om psykisk sjukdom och för en modern psykiatri präglad av vetenskap och omtanke”.

 

PSYKIATRIFONDENS FÖRDOMSPRIS 2015

Psykiatrifondens stora pris för arbete mot fördomar 2015 har tilldelats: (H)järnkollambassdörerna. Hjärnkoll arbetar för förändring genom att öppna upp för samtal och öka kunskapen om våra psykiska olikheter. (H)järnkollambassadörerna berättar om psykisk hälsa och ohälsa vid seminarier, föreläsningar och utbildningar och i media.


PSYKIATRIFONDENS FÖRDOMSPRIS 2014

Psykiatrifondens stora pris för arbete mot fördomar 2014 har tilldelats: 
Aida Dervisic, Christina Kobayashi och Andreas Leschinger på Skaraborgs sjukhus i Falköping.

 På bild: Marcus Sandberg, Aida Dervisic, Christina Kobayashi,  Lise-Lotte Risö Bergerlind    Foto: Ingvar Karlsson

På bild: Marcus Sandberg, Aida Dervisic, Christina Kobayashi, Lise-Lotte Risö Bergerlind 
Foto: Ingvar Karlsson

 

”För att ha bidragit till att minska de fördomar patienter med psykisk sjukdom möter belönas Aida Dervisic, Christina Kobayashi och Andreas Leschinger på Skaraborgs sjukhus i Falköping med Psykiatrifondens stora pris för arbete mot fördomar 2014. Genom att anställa en f.d. patient för att öka kvalitén på den nära patientvården har pristagarna öppnat upp för bättre rutiner, nära dialog med patientgrupper, ökad kunskap och förståelse om hur man som patient upplever vården.”


Tidigare pristagare:

2013
Sofia Åkerman, för ett flerårigt engagemang som bidragit mycket för att öka kunskapen om unga som mår dåligt och skadar sig själva.

2012
Karl-Anton Forsberg, 10.000 sek för tryckning av sin bok 
"Hälsocoacher för personer med psykisk funktionsnedsättning"

2011
Maud Nycander, genom sina TV-program från en psykiatrisk vårdavdelning har Maud visat allmänheten den utveckling som skett från mentalsjukhus till modern psykiatri.

2010
Susanne Bejerot, tonsättning av boken "Vem var det som sa att du var normal"

2009
Vanna Beckman och Agneta Ekman Wingate för informationsprojektet ”Bryt Skam”