Du har möjligheten att nominera en person eller verksamhet som på ett betydande eller nyskapande sätt motverkat eller motverkar fördomar kring psykisk sjukdom, psykiska funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa i bredare bemärkelse. Nominera senast den 4 april 2019.


Psykiatrifondens Stora Fördomspris 2018

Årets vinnare av Psykiatrifondens Stora Fördomspris 2018 blev Christian Dahlström och Therese Lindgren.

Therese Lindgren är författare, influencer och youtuber. Hon nominerades enligt följande:

”Att må dåligt psykiskt är inget att skämmas över, säger Sveriges största kvinnliga youtuber. Hon blev Årets Youtuber både 2016 och 2015 och hennes hyllade videor består av allt från glada skönhetstips till tårfylld ensamhet. I sin bok fördjupar hon sig mer i sin bakgrund och varför hon ibland inte mår så bra. Hur känns panikångest? Vad kan man göra för att peppa sig själv? När ska man söka hjälp och vad finns det för hjälp att få? Hur kan någon som är så framgångsrik också må så dåligt?”

Christian Dahlström är frilansjournalist och författare som bland annat driver poddarna Sinnesjukt och Psykpodden. Hans nominering motiverades enligt följande:

”En person med egen erfarenhet som vänt situationen till något positivt och med forskning i fokus driver tesen att fördomar försvinner när vi får kunskap och när vi vågar träda fram och tala om psykisk ohälsa. Han gör detta oförtröttligt på sociala medier, i debatt, på föreläsningar och med sin bok på ett alltigenom seriöst sätt”.

Stora fördomspriset 2018 delades ut inför fullsatt Rival i Stockholm, vid Mental Health Evening.

Stora fördomspriset 2018 Christian Dahlström.jpg
Therese Lindgren.jpg

Psykiatrifondens Fördomspris 2017

Årets vinnare av Stora Fördomspriset blev TV-programmet Djävulsdansen med programledare Ann Söderlund och Sanna Lundell samt producent Ann-Linn Guillou, stort grattis!

TV-programmet var nominerat med följande nomineringstext: ”i programmet skildras människor vars närstående lider av psykisk ohälsa. Vi möter starka livsöden där de medverkande berättar om djupa kriser men också hopp, glädje och kärlek. Programmet sändes i tre delar och nådde en mycket stor publik. Många medverkande bidrog med sin olika livsberättelser på ett sätt som skapade en ökad förståelse för psykisk ohälsa”.

Stora Fördomspriset delades ut i samband med Mental Health Evening 2017 vid Maximteatern i Stockholm den 9 oktober 2017.

Foto Cecilia Cia Liljeton 2.jpg

PSYKIATRIFONDENS FÖRDOMSPRIS 2016

Pebbles Karlsson Ambrose är författare och krönikör. Hon jobbade i femton år med reklam och PR innan hon insjuknade i en psykossjukdom. Nu jobbar hon i liten skala med att skriva och hålla föreläsningar. Hon är bloggare för 1177 Vårdguiden och tidningen Vårdfokus. Hennes nyaste bok kom ut förra året och heter ”Vid vansinnets rand”. Tidigare har hon publicerat bland annat ”Jag vet inte var psykoser kommer ifrån”.

Psykiatrifondens stora fördomspris 2016 tilldelas Pebbles Karlsson Ambrose med motiveringen:

”För att hon med stort mod och personligt engagemang har arbetat mot fördomar om psykisk sjukdom och för en modern psykiatri präglad av vetenskap och omtanke”.

 

PSYKIATRIFONDENS FÖRDOMSPRIS 2015

Psykiatrifondens stora pris för arbete mot fördomar 2015 har tilldelats: (H)järnkollambassdörerna. Hjärnkoll arbetar för förändring genom att öppna upp för samtal och öka kunskapen om våra psykiska olikheter. (H)järnkollambassadörerna berättar om psykisk hälsa och ohälsa vid seminarier, föreläsningar och utbildningar och i media.


PSYKIATRIFONDENS FÖRDOMSPRIS 2014

Psykiatrifondens stora pris för arbete mot fördomar 2014 har tilldelats: 
Aida Dervisic, Christina Kobayashi och Andreas Leschinger på Skaraborgs sjukhus i Falköping.

På bild: Marcus Sandberg, Aida Dervisic, Christina Kobayashi, Lise-Lotte Risö Bergerlind  Foto: Ingvar Karlsson

På bild: Marcus Sandberg, Aida Dervisic, Christina Kobayashi, Lise-Lotte Risö Bergerlind
Foto: Ingvar Karlsson

 

”För att ha bidragit till att minska de fördomar patienter med psykisk sjukdom möter belönas Aida Dervisic, Christina Kobayashi och Andreas Leschinger på Skaraborgs sjukhus i Falköping med Psykiatrifondens stora pris för arbete mot fördomar 2014. Genom att anställa en f.d. patient för att öka kvalitén på den nära patientvården har pristagarna öppnat upp för bättre rutiner, nära dialog med patientgrupper, ökad kunskap och förståelse om hur man som patient upplever vården.”


Tidigare pristagare:

2013
Sofia Åkerman, för ett flerårigt engagemang som bidragit mycket för att öka kunskapen om unga som mår dåligt och skadar sig själva.

2012
Karl-Anton Forsberg, 10.000 sek för tryckning av sin bok 
"Hälsocoacher för personer med psykisk funktionsnedsättning"

2011
Maud Nycander, genom sina TV-program från en psykiatrisk vårdavdelning har Maud visat allmänheten den utveckling som skett från mentalsjukhus till modern psykiatri.

2010
Susanne Bejerot, tonsättning av boken "Vem var det som sa att du var normal"

2009
Vanna Beckman och Agneta Ekman Wingate för informationsprojektet ”Bryt Skam”