Rebecca Anserud och Christian Dahlström driver tillsammans Psykpodden, en podcast där de talar om psykisk ohälsa utifrån sina egna erfarenheter samt intervjuar olika gäster. I det sextonde avsnittet intervjuar Christian psykiatrifondens ordförande Martin Schalling och de pratar om tabu, genetik och psykiatriforskning. Lyssna på psykpodden här.

Source: http://vadardepression.se/category/psykpod...
Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Det finns strikta regler för vilka fysiska diagnoser man inte får behandla om man inte har rätt kompetens, men psykiskt sjuka, exempelvis personer med självmordsrisk, skyddas inte från kvacksalvare. Vi kräver en lagändring som förbjuder olegitimerad personal att behandla svår psykisk sjukdom, skriver  20 psykologer, politiker och organisationsföreträdare. DN debatt artikel 2014-06-10

Source: http://www.dn.se/debatt/ta-ansvar-for-psyk...
Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Resumé DEBATT. Medierna behöver se över sina egna spelregler – journalister måste bli mer noggranna på vilka grunder psykiska sjukdomar görs till en del i brottsrapporteringen. Det skriver en rad forskare, författare och företrädare för organisationer inom området psykisk hälsa i en debattartikel.

Läs hela artikeln här

Resume debatt.jpg
Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Svensk psykiatrisk forskning är kraftigt underfinansierad sett i förhållande till den psykiska sjuklighetens omfattning och samhällsekonomiska konsekvenser. Artikelförfattarna efterlyser en bred handlingsplan för att öka förståelsen för satsningar på området. Läs artikeln i Läkartidningen i mars 2014 här.

Posted
AuthorTatja Hirvikoski