Till skillnad mot hjärtkärlsjukdom och diabetes upplevs psykisk ohälsa som laddat för både den drabbade och för närstående. Ett stigma som kan leda till att individen inte söker vård eller helst vill att det ska stå något annat på sjukintyget. Det omfattar även anhöriga vilket nu nått den svenska film och mediavärlden. Psykiatrifonden arbetar med att bryta stigmat och stimulera till forskning om psykisk ohälsa, skriver Psykiatrifondens ordförande Martin Schalling i sin ledare för Psykisk hälsa bilagan i SvD. Läs hela texten här!

Stöd Psykiatrifondens arbete!

Posted
AuthorTatja Hirvikoski