Personer med autism löper fem gånger högre risk att göra ett suicidförsök än de i bakgrundsbefolkningen. Var tionde har försökt ta sitt liv. Nu krävs förebyggande insatser, menar Psykiatrifondens styrelseledamot Tatja Hirvikoski i Dagens Medicin.

tatja hirvikoski bild av Petra Hedbom.jpg
Posted
AuthorTatja Hirvikoski