Psykiatrifondens vice ordförande Lena Flyckt har medverkat i den populärvetenskapliga podcasten "Allt du velat veta" i ett avsnitt där hon berättar om schizofreni. 

Source: https://www.acast.com/alltduvelatveta/036o...
Posted
AuthorTatja Hirvikoski