Det är dags att Sverige nu tar del av den internationella utvecklingen och gör en omfattande satsning på att utveckla vård för tidig upptäckt och behandling vid schizofreni. Både samhället och enskilda har mycket att vinna, ekonomiskt och när det gäller livskvalitet, skriver tre representanter för Psykiatrifonden. 

Suzanne Ostens nya film kan fungera som en ögon­öppnare, skriver artikelförfattarna. Foto: Sebastian Danneborn

Suzanne Ostens nya film kan fungera som en ögon­öppnare, skriver artikelförfattarna. Foto: Sebastian Danneborn

Posted
AuthorTatja Hirvikoski