Den psykiska ohälsan ökar i samhället och leder till stort lidande för många människor. Trots detta hotas Riksförbundet Hjärnkoll av nedläggning eftersom inget beslut om fortsatt statligt stöd ännu har tagits. Hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (på bilden) har sagt han vill bli ihågkommen för att ha bidragit till att bryta det stigma som finns kring psykisk ohälsa. ”Riksförbundet Hjärnkoll arbetar med just den frågan, inte med en röst utan med en 400 personer stark kör”, skriver Psykiatrifondens ordförande Martin Schalling och Ann-Kristin Sandberg, samordnare Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, i Dagens Samhälle.”Vi är därför förbluffade och förundrade över varför det ännu inte finns något beslut om anslag för Riksförbundet Hjärnkoll”.

Hjärnkoll fick Psykiatrifondens stora fördomspris 2015 för arbete mot stigmatisering av psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

Posted
AuthorTatja Hirvikoski