”Det saknas idag inte forskning om hur stress och stressrelaterad ohälsa uppstår och kan förebyggas. Men vi kan tyvärr konstatera att denna kunskap ofta förbises och inte omsätts i praktiken”, skriver Psykiatrifonden och Sveriges Psykologförbund tillsammans i ledaren till DN bilagan Psykisk Hälsa, som nu även finns att läsa på nätet.

Bilagan handlar om stressrelaterad ohälsa. En problembild som orsakar mycket lidande hos individen och en problembild som ökar i vårt samhälle. I september 2015 var 74 936 individer sjukskrivna för psykisk ohälsa (41% av totala antalet sjukskrivningar), i den gruppen ryms många med stressrelaterad ohälsa.

Posted
AuthorTatja Hirvikoski