Psykiatrifondens stora fördomspris 2016 tilldelades Pebbles Ambrose Karlsson (läs mer här!). I Dagens Nyheter beskriver Psykiatrifondens sekreterare Simon Kyaga att Pebbles genom att öppet berätta om sina egna upplevelser av psykossjukdom, har ökat kunskaperna och minskat fördomarna.

Vad vinner vi på att prata mer om det?

– Ju tidigare man kommer in med behandling och åtgärder, desto mer ökar man livskvaliteten på sikt för den som drabbats, säger Simon Kyaga i intervjun.

När man pratar öppet om saker så lindrar man också de värsta symtomen eftersom de avdramatiseras.

– Det är mycket som talar för att KBT-behandling fungerar på det sättet.

Source: http://www.dn.se/insidan/kan-man-avdramati...
Posted
AuthorTatja Hirvikoski