Rapporter om att den ökande stressen orsakar hälsoproblem och skenande kostnader duggar tätt. Hitta ditt sätt att hantera stressen. Det finns många goda metoder redan idag. Det skriver bl annat Psykiatrifondens ordförande Martin Schalling i SVD bilaga Hjärnan och Nervsystemet

Posted
AuthorTatja Hirvikoski