Psykiatrifondens ambassadör Pebbles Karlsson Ambrose skrev tillsammans med ordförande Martin Schalling en debattartikel i nyaste numret av Socialpolitik. I artikeln beskriver de att läkemedel för psykossjukdomar ibland inte hämtas ut av ekonomiska skäl, vilket medför en risk för återfall i psykos. Detta är en tragedi såväl som ett samhällsekonomiskt slöseri, menar Pebbles Karlsson Ambrose och Martin Schalling:

-        Det är en ekvation, som inte blir lättare att förstå av att insulin för diabetes kan hämtas ut kostnadsfritt sedan 1955 i Sverige. Bipolär sjukdom och schizofreni är livslånga sjukdomar som kan behöva medicineras hela livet.

Debattartikeln mynnar ut i ett viktigt förslag:

-        Vi föreslår att man börjar med att göra antipsykotika kostnadsfri för alla med psykossjukdomar. Samt gör litium och/eller annan stämningsstabiliserande medicin kostnadsfri för alla med bipolär sjukdom av den allvarliga sorten.

Läs hela debattartikeln här. 

Posted
AuthorTatja Hirvikoski