Redan idag går det att leva ett gott liv med rätt behandling av psykisk ohälsa. De senaste åren har forskning lett till bättre psykologiska behandlingsmöjligheter. Man har också börjat kartlägga vilka gener som bidrar till utveckling av några av de allvarligaste psykiska sjukdomarna. Det skrev Psykiatrifondens ordförande Martin Schalling och Psykologförbundets ordförande Anders Wahlberg i DN bilagan Psykisk Hälsa igår. Bilagan finns nu även på nätet (klicka på bilden nedan).

Posted
AuthorTatja Hirvikoski