Det finns strikta regler för vilka fysiska diagnoser man inte får behandla om man inte har rätt kompetens, men psykiskt sjuka, exempelvis personer med självmordsrisk, skyddas inte från kvacksalvare. Vi kräver en lagändring som förbjuder olegitimerad personal att behandla svår psykisk sjukdom, skriver  20 psykologer, politiker och organisationsföreträdare. DN debatt artikel 2014-06-10

Source: http://www.dn.se/debatt/ta-ansvar-for-psyk...
Posted
AuthorTatja Hirvikoski