Svensk forskning ligger i framkant. Nya forskningsfynd pekar på inflammation, stamcellsfunktion, med mera som bidragande orsaker till psykiska sjukdomar. Samtidigt utvecklas kognitiv psykoterapi starkt. Psykiatrifondens artikel på sida 14 i SvD bilaga om sällsynta diagnoser, Mediaplanet, april 2014. Läs artikeln här.

Source: http://project.mediaplanet.com/14168.pdf
Posted
AuthorTatja Hirvikoski