Resumé DEBATT. Medierna behöver se över sina egna spelregler – journalister måste bli mer noggranna på vilka grunder psykiska sjukdomar görs till en del i brottsrapporteringen. Det skriver en rad forskare, författare och företrädare för organisationer inom området psykisk hälsa i en debattartikel.

Läs hela artikeln här

Resume debatt.jpg
Posted
AuthorTatja Hirvikoski