Till skillnad mot hjärtkärlsjukdom och diabetes upplevs psykisk ohälsa som laddat för både den drabbade och för närstående. Ett stigma som kan leda till att individen inte söker vård eller helst vill att det ska stå något annat på sjukintyget. Det omfattar även anhöriga vilket nu nått den svenska film och mediavärlden. Psykiatrifonden arbetar med att bryta stigmat och stimulera till forskning om psykisk ohälsa, skriver Psykiatrifondens ordförande Martin Schalling i sin ledare för Psykisk hälsa bilagan i SvD. Läs hela texten här!

Stöd Psykiatrifondens arbete!

Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Maria Larsson, Psykiatrifonden, träffade Suzanne Osten och Pebbles Karlsson Ambrose för att fortsätta den diskussion de inlett vid Psykiatrifonden och 1.6 miljonerklubbens gemensamma förfilmpremiär av Suzannes senaste film Flickan, mamman och demonerna 2016. Diskussion fortsatte i Almedalen i somras och handlar om vad föräldrar med svår psykisk sjukdom behöver för att kunna ge sina barn en trygg uppväxt. Denna diskussion blev även en artikeln i Svensk Psykiatri, och den kan du läsa här.

I oktober 2017 ansvarade Maria Larsson för arrangemanget av den fullsatta Mental Health Evening vid Maximteatern i Stockholm (Psykiatrifonden tillsammans med 1.6 & 2.6 miljonerklubben) och under kvällen medverkade både Suzanne Osten och Pebbles Karlsson Ambrose.

Maria Larsson, Psykiatrifonden. 

Maria Larsson, Psykiatrifonden. 

Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Psykiatrikerna är en podd som görs av två psykiatriker, Simon Kyaga som även är styrelseledamot i Psykiatrifonden och Anders Hansen. Podden har fokus på forskning som är banbrytande inom psykiatri. Den görs i form av intervjuer med ledande forskare, ofta på engelska, men fynden förklaras och diskuteras av Simon och Anders på svenska. En mycket pedagogisk och omtyckt pod som vänder sig till alla som är nyfikna på människans hjärna, på vetenskap och psykiatri.

Lyssna på podden här!

Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Risken för förtidig död är påtagligt ökad i gruppen psykossjuka. Dessa individer dör i genomsnitt 20–25 år tidigare än övriga befolkningen. Orsakerna är en ökad risk för självmord, men framförallt en ökad risk att dö i kroppsliga sjukdomar, oftast hjärt-kärlsjukdomar, skriver artikelförfattarna. Den vård som är mest effektiv för förstagångsinsjuknade i psykos är väl beskriven. Trots det finns i Sverige endast ett fåtal mottagningar som är specialiserade på att ta emot nyinsjuknade i psykossjukdom. I övriga världen har man kommit betydligt längre, skriver fem psykiatriker och psykologer i Dagens Nyheter, bl a Psykiatrifondens vice ordförande Lena Flyckt. Läs hela artikeln här.

Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Psykiatrifondens ambassadör Pebbles Karlsson Ambrose skrev tillsammans med ordförande Martin Schalling en debattartikel i nyaste numret av Socialpolitik. I artikeln beskriver de att läkemedel för psykossjukdomar ibland inte hämtas ut av ekonomiska skäl, vilket medför en risk för återfall i psykos. Detta är en tragedi såväl som ett samhällsekonomiskt slöseri, menar Pebbles Karlsson Ambrose och Martin Schalling:

-        Det är en ekvation, som inte blir lättare att förstå av att insulin för diabetes kan hämtas ut kostnadsfritt sedan 1955 i Sverige. Bipolär sjukdom och schizofreni är livslånga sjukdomar som kan behöva medicineras hela livet.

Debattartikeln mynnar ut i ett viktigt förslag:

-        Vi föreslår att man börjar med att göra antipsykotika kostnadsfri för alla med psykossjukdomar. Samt gör litium och/eller annan stämningsstabiliserande medicin kostnadsfri för alla med bipolär sjukdom av den allvarliga sorten.

Läs hela debattartikeln här. 

Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Hjärnpodd har som syfte att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa. Podden består av korta avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion. Hjärnpodd drivs av Kristina Bähr, en barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare.

Hjärnpodd avsnitt 33 handlade om vuxna med ADHD och olika typer av insatser. Psykiatrifondens styrelseledamot Tatja Hirvikoski intervjuades och berättade om sin forskning, om olika svårigheter i vardagen som vuxna med ADHD kämpar med, vanliga styrkor hos personer med ADHD samt om fördomar och stigmatisering i dagens samhälle.

Tatja Hirvikoski betonade vikten av kunskap och menade att många behövs i arbete mot stigmatisering:

-        Arbete med den här typen av podd är ett jättebra sätt att öka kunskap och minska fördomar och stigmatisering av vuxna med ADHD. Psykiatrifonden och Hjärnpodden har ett gemensamt mål här; vi behöver vara många som tillsammans arbetar mot fördomar kring psykisk ohälsa och psykiska funktionsvariationer.


Klicka här för att lyssna på hela avsnittet.  

Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Psykiatrifondens vice ordförande Lena Flyckt har gästat 1,6 & 2,6 miljonerklubbens podcast ”Biancas och Leones Lyckopodd. Avsnittet handlade alltifrån varför kvinnor ältar mer än män till om antidepressiva tabletter är något att ha. 
- Ge ditt stöd för Psykiatrifondens arbete för ökad kunskap och minskad stigmatisering av psykisk ohälsa. 

Lena Flyckt. Foto: Angelica Engström. 

Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Det är dags att Sverige nu tar del av den internationella utvecklingen och gör en omfattande satsning på att utveckla vård för tidig upptäckt och behandling vid schizofreni. Både samhället och enskilda har mycket att vinna, ekonomiskt och när det gäller livskvalitet, skriver tre representanter för Psykiatrifonden. 

Suzanne Ostens nya film kan fungera som en ögon­öppnare, skriver artikelförfattarna. Foto: Sebastian Danneborn

Suzanne Ostens nya film kan fungera som en ögon­öppnare, skriver artikelförfattarna. Foto: Sebastian Danneborn

Posted
AuthorTatja Hirvikoski

”Det saknas idag inte forskning om hur stress och stressrelaterad ohälsa uppstår och kan förebyggas. Men vi kan tyvärr konstatera att denna kunskap ofta förbises och inte omsätts i praktiken”, skriver Psykiatrifonden och Sveriges Psykologförbund tillsammans i ledaren till DN bilagan Psykisk Hälsa, som nu även finns att läsa på nätet.

Bilagan handlar om stressrelaterad ohälsa. En problembild som orsakar mycket lidande hos individen och en problembild som ökar i vårt samhälle. I september 2015 var 74 936 individer sjukskrivna för psykisk ohälsa (41% av totala antalet sjukskrivningar), i den gruppen ryms många med stressrelaterad ohälsa.

Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Psykiatrifondens stora fördomspris 2016 tilldelades Pebbles Ambrose Karlsson (läs mer här!). I Dagens Nyheter beskriver Psykiatrifondens sekreterare Simon Kyaga att Pebbles genom att öppet berätta om sina egna upplevelser av psykossjukdom, har ökat kunskaperna och minskat fördomarna.

Vad vinner vi på att prata mer om det?

– Ju tidigare man kommer in med behandling och åtgärder, desto mer ökar man livskvaliteten på sikt för den som drabbats, säger Simon Kyaga i intervjun.

När man pratar öppet om saker så lindrar man också de värsta symtomen eftersom de avdramatiseras.

– Det är mycket som talar för att KBT-behandling fungerar på det sättet.

Source: http://www.dn.se/insidan/kan-man-avdramati...
Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och leder till stort lidande för många människor. Trots detta hotas Riksförbundet Hjärnkoll av nedläggning eftersom inget beslut om fortsatt statligt stöd ännu har tagits. Hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (på bilden) har sagt han vill bli ihågkommen för att ha bidragit till att bryta det stigma som finns kring psykisk ohälsa. ”Riksförbundet Hjärnkoll arbetar med just den frågan, inte med en röst utan med en 400 personer stark kör”, skriver Psykiatrifondens ordförande Martin Schalling och Ann-Kristin Sandberg, samordnare Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, i Dagens Samhälle.”Vi är därför förbluffade och förundrade över varför det ännu inte finns något beslut om anslag för Riksförbundet Hjärnkoll”.

Hjärnkoll fick Psykiatrifondens stora fördomspris 2015 för arbete mot stigmatisering av psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Tre av fyra i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa, egen eller som anhörig. Det krävs satsningar på öppenhet och kunskap för att minska diskrimineringen av personer med psykisk ohälsa. Alla har rätt till ett värdigt liv oavsett psykiska olikheter, skriver Ann-Kristin Sandberg, Malena Ernman m.fl i Dagens Samhälle. 


Source: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/oeppen...
Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Redan idag går det att leva ett gott liv med rätt behandling av psykisk ohälsa. De senaste åren har forskning lett till bättre psykologiska behandlingsmöjligheter. Man har också börjat kartlägga vilka gener som bidrar till utveckling av några av de allvarligaste psykiska sjukdomarna. Det skrev Psykiatrifondens ordförande Martin Schalling och Psykologförbundets ordförande Anders Wahlberg i DN bilagan Psykisk Hälsa igår. Bilagan finns nu även på nätet (klicka på bilden nedan).

Posted
AuthorTatja Hirvikoski