Nu är det åter dags för Psykiatrifonden att tillsammans med 1.6&2.6 miljonerklubben och Icakuriren anordna ett Mental Health Seminarium. Temat denna gång “Den ökande psykiska ohälsan bland unga -vår tids epidemi. Vad kan göras?” Deltar gör denna gång bland andra vår nya socialminister Lena Hallengren, Johan Carlsson generaldirektör för Folkhälsomyndigheten samt Göra Rydén verksamhetschef Barn och Ungdomspsykiatrin Stockholm.

Missa inte att delta och bidra till diskussion för förbättrad psykisk hälsa hos unga. Anmälan via 1.6&2.6 miljonerklubbens hemsida www.1.6miljonerklubben.com

När: 10 april kl. 17:30  20:00 Plats: ABF-Huset  Sandlersalen, Sveavägen 41 Stockholm Kostnad: 200 kr inkluderat smörgås och kaffe/te - Eventuellt överskott går direkt tillbaka till vidare arbete för ökad öppenhet och större forskningsanslag kring psykisk ohälsa och funktionsnedsättning


Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Psykiatrifondens årsmöte äger rum i Stockholm.

Datum och tid: Den 2 april, kl. 17.00 - 18.00.

Lokal: Psykiatrifondens lokal, Sankt Eriksgatan 44, plan 4

Årsredovisning för 2018, Revisionsberättelse samt förslag till stadgeändring ligger under särskild flik under oss med namn årsmöte 2019.  

På årsmötet skall följande ärenden beslutas:

1.      Styrelsens årsredovisning

2.      Revisors rapport

3.      Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

4.      Val av styrelseledamöter

5.      Val av suppleanter

6.      Val av revisor och vid behov revisorssuppleanter för det kommande året

7.      Val av valberedning

8.      Beslut om årsavgifter

9.      Förslag till ändring av stadgarna

10.  Övriga frågor *

*) Övriga frågor måste vara anmälda till styrelsen senast den 26 mars. Tillkommande frågor kommer att redovisas här. 

Röstberättigade är ständiga medlemmar och medlemmar som har betalat avgiften för 2019. Därför är det dags att förnya ditt medlemskap för 2019 om du inte redan har gjort det. Anmälan till årsmötet senaste en vecka i förväg per mail info@psykiatrifonden.se

Som ideell förening är Psykiatrifonden helt beroende av donationer för att kunna ge medel till forskning och arbete mot fördomar om psykisk ohälsa.  Psykiatrifondens fördomspris och stipendier delas ut i samband med Mental Health Evening den 7 oktober. Boka detta datum!

Väl mött i Stockholm!                                              

Martin Schalling

Ordförande, Psykiatrifonden


Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Under Svenska Psykiatrikongressen 13 - 15 mars bjöd Psykiatrifonden in professor Marie Åsberg för att lyfta frågan kring hur skattningar vid utredning och utvärdering av psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar kan användas så det hjälper patienten på bästa sätt. Vidare diskuterades hur vetenskapliga bevis, så kallade evidens, kan användas för att på bästa sätt bidra till psykisk hälsa.

I en fullsatt sal diskuterades tidigare och nuvarande användningsområde av skattningar inom psykiatrin med en historisk tillbakablick och visionär framåtriktning. Vidare lyftes begreppet “evidens” med filosofisk bakgrund fram och på vilket sätt vetenskap kan på riktigt bidra till något gott för människan med sjukdomen eller funktionsnedsättningen. Vikten av att skattningar och eller evidensbegreppet aldrig får konkurrera med betydelsen av det professionella medmänskliga mötet vid behandling lyftes.

Psykiatrifonden  ser fram emot bidra till att verka för bästa utveckling kring detta och övrigt för bättre psykisk hälsa. Följ med oss i arbetet.


Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Kungen av Atlantis är en självupplevd berättelse full av absurd humor, starka känslor och mycket kärlek

om en pappa som tror han är kung och en son som försöker hålla honom på jorden.

Filmen baseras på Simon Settergrens egen erfarenhet av att växa upp med en pappa som har schizofreni.

 

Psykiatrifonden och 1.6 & 2,6 miljonerklubben har tillsammans med Folkets Bio nöjet att välkomna

er till en exklusiv förhandsvisning av filmen Kungen av Atlantis måndagen den 25 februari.

Erbjudandet gäller för dig som är medlem i Psykiatrifonden och/eller 1.6 & 2,6 miljonerklubben.

 

När:                  25 februari kl 19.00

                          Entrén till Filmhuset öppnar kl 18.30

 

Plats:                På Filmhuset, Borgvägen 1-3, Gärdet, Stockholm

 

Max antal biljetter/person: 2 st

Klicka här för att komma till anmälan!

OBS!

Erbjudandet gäller dig som är medlem i Psykiatrifonden och/eller 1.6 & 2,6 miljonerklubben.

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Ingen biljett kommer att skickas ut.

Vi tar emot med namnlista vid entrén till Filmhuset.

Tänk på att meddela om du får förhinder så att en annan medlem kan få din plats.

Denna exklusiva förhandsvisning är en gåva till dig som medlem – men tänk gärna på forskningen för psykisk hälsa.

Swish Psykiatrifonden: 1239007501

 Märk din gåva med ”Kungen av Atlantis. Tack för din gåva!


Posted
AuthorTatja Hirvikoski