Psykiatrifonden anordnade ett seminarium i Psykisk Hälsa huset i Almedalen. Seminariet handlade om Fysisk aktivitet och psykisk hälsa – hur når vi hållbara lösningar i hela Sverige? Goda exempel lyftes från psykiatri och habiliteringen, samt om Mental Health Run som går, lunkar, rullar och springer den 6 oktober! Diskussioner med politiker och myndigheter lyfte frågorna om behov av långsiktighet och strategiska beslut.

Psykiatrifondens Anki Sandberg, ordförande vid NSPH, deltog bland annat i panelen för seminariet som handlade om att bygga broar mellan anhöriga och vården, medan Tatja Hirvikoski deltog på en stafettpaneldiskussion på taket av Donnerska huset med influencer och debattör Jenny Störm från Vardagstaktik. Debatterna handlare om ungdomar, skola, psykisk hälsa, arbetsmarknad och relaterade frågor vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Stöd Psykiatrifondens arbete för ökad öppenhet och forskning kring psykisk hälsa!

20180702_154447.jpg
20180702_161016.jpg
Foto: Jenny Ström Vardagstaktik

Foto: Jenny Ström Vardagstaktik

Foto: Jenny Ström Vardagstaktik

Foto: Jenny Ström Vardagstaktik

20180702_112157.jpg
20180701_223247.jpg
20180701_215220.jpg

Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Den 25 maj 2018 inträder en ny dataskyddsförordning (GDPR) i kraft inom EU. Den ersätter det nuvarande regelverket, personuppgiftslagen (PuL). Psykiatrifonden är personuppgiftsansvarig och följer den nya lagstiftningen så att inhämtning, lagring och användning av personuppgifter från medlemmar och gåvogivare är anpassade till den nya förordningen. Vill du veta mer? Läs gärna vårt policydokument som du hittar här bland våra styrdokument.  


Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Malmö Nation, en studentförening vid Lunds universitet, har inlett en insamling i förmån för Psykiatrifonden. Detta för att stödja Psykiatrifondens arbete med att dämpa stigmatiseringen av psykisk ohälsa, främja psykiatrisk och psykologisk forskning och därmed förbättringsarbete inom psykiatrin. Studenterna förklarar varför:

”Förra veckan kom ett stort sorgebesked för oss alla – Tim Bergling ,”Avicii”, har gått bort. Hela veckan har hans musik hyllats världens över, inte minst på Malmö Nation. Men musiken och framgången bleknar bort och kan kännas obetydlig med vetskapen av att Tim mådde oerhört dåligt under många av hans år som artist. Att jobba så extremt hårt och intensivt, nå en sådan exceptionell framgång, men ändå må så psykiskt dåligt som Tim är något vi alla kunde kännas vid.”

Studentföreningen gör nu en insamling och kommer sedan, i slutet av insamlingen, att matcha den insamlade summan till förmån för Psykiatrifonden.

I universitetslivet är det många som känner en oerhörd press att lyckas, vilket ofta kombinerat med många fester; för många kan det bli väldigt påfrestande. Det är därför viktigt för oss på Malmö Nation att vi lever i ett samhälle där vi vågar prata om psykisk ohälsa, kan lyfta och uppmärksamma det, för att på ett bättre sätt kunna bearbeta det.”

 

Våga fråga och våga lyssna om du är orolig för någon

Ta alltid självmordstankar eller planer på allvar. Våga fråga och våga lyssna om du är orolig för någon. Uttryck din oro, visa empati och döm inte. Självmord är ofta impulshandlingar. Självmordsnära människor tvekar ofta in i det sista och det går att påverka dem. En person som mår så dåligt kan ofta inte se att det finns hjälp, att andra bryr sig och att saker och ting kommer att bli bättre.

En självmordsnära person behöver träffa någon från psykiatrin: ring 112 eller åk till en psykiatrisk akutmottagning. Följ med och lämna inte personen ensam.
 

Nationella hjälplinjen: 020-22 00 60.

Mind: Självmordlinjen 90101 Chatt: mind.se.

SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd): spes.nu

Telefonjouren: 08-34 58 73.

Jourhavande kompis: 020-22 24 44.

Bris: 116 111, bris.se. Vuxentelefon: 077-150 50 50.


Posted
AuthorTatja Hirvikoski

Datum och tid: Den 12 april, kl. 17.00 - 17.30 2018.

Lokal: MIND:s lokaler, Wollmar Yxkullsgatan 14, 1 tr, Stockholm

Förvaltningsberättelse, Revisionsberättelse och bokslutet för 2017 hittar du nedan.

Varmt välkomna på årsmötet! 


Posted
AuthorTatja Hirvikoski