Anders Hansen

Nomineras för att han på ett pedagogiskt och naturligt sätt berättar om psykisk ohälsa och hur den kan förebyggas. Genom sina böcker och föreläsningar bidrar han till ett viktigt folkbildande arbete som bidrar till att fördomar runt psykisk ohälsa minskar. 

Bianca Ingrosso                                                                                                                                                                              Nomineras för att hon varit öppen med att berätta om att hon haft bulimi och sina psykiska symtom i sin ungdom och även visat att hon haft olika former av stressrelaterade symtom i vuxen ålder. Med sin mediala genomslagskraft blir hon en förebild för unga människor med ätstörningar och nedstämdhet om att man öppet kan delge sina besvär men även att man kan ha psykisk ohälsa och en stor förmåga.

Hannah Harvigsson                                                                                                                                                                Nomineras för att hon använt sig av sina egna erfarenheter av att kämpa mot och sprida kunskap kring psykisk ohälsa på olika kreativa sätt. Musikprojektet ”Hanutten” och organisationen ”Säg det - Sen gör det” och pjäsen ”Trassel” med tillhörande workshops är tre exempel. Via olika kulturella uttryckssätt bidrar hon på ett levande sätt till förståelse om våra känslor samt till att livet inte alltid är lätt.

 Johanna Halvardsson
Nomineras för att hon genom sin blogg och sina föreläsningar samt genom ett aktivt deltagande i olika medier delar med sig av sitt liv med diagnoserna Aspergers syndrom och Bipolär sjukdom typ 2. Hon ökar öppenheten kring psykisk ohälsa på ett engagerande och naturligt sätt som tar hål på myter och blir på detta sätt en stor förebild för andra med liknande svårigheter och visar på en väg framåt.

Linda Henriksson                                                                                                                                                                         Nomineras  för att hon delvis driver spridning genom sitt instagramkonto ”Stressfrid” och delvis för att hon deltagit i dokumentär kring utmattningssyndrom för att ge en realistisk och rättvis bild av sjukdomen samt deltagit i övriga medier för spridning. Med en målsättning om att ge hopp vill hon skapa medvetenhet och acceptans till andra som drabbas för att de också ska veta att de inte är ensamma.

 Linnéa Nordh Källberg och Moa Englander                                                                                                                      Nomineras för att de genom sitt filmskapande lyfter fram olika typer av psykisk ohälsa och har bland annat gjort filmer om social fobi, sexuella övergrepp, ensamhet och mobbning. Med en målsättning att bryta normer och beröra har de bland annat gjort filmen ”Don´t panic” som är inskickad till filmfestival för spridning samt har de flera övriga olika filmprojekt med plan för stor spridning för att bidra till ett fördomsfriare samhälle.

 Therese och Ulf Sterner                                                                                                                                                        Nomineras för att de har vigt sina liv åt att hjälpa personer med svår psykisk ohälsa och under decennier arbetat med behandling och utveckling av behandlingsmetoder för flickor och kvinnor med allvarlig psykisk ohälsa. De har vidare arbetat aktivt med att forska för att förstärka kunskap och bidragit till utbildning av andra för att sprida sina erfarenheter för att kunna hjälpa fler.

 Åsa Konradsson-Geuken
Nomineras för att hon har en öppenhet kring hur det är att vara närstående till en bror med schizofreni samt att hon genom dessa erfarenheter samt mångårig forskning inom området på en självklar grund kan bidra till förståelse om vikten av rätt behandling för allvarlig psykisk sjukdom och motivation för människor med schizofreni att följa den.

 

 


Posted
AuthorTatja Hirvikoski