Årets viktigaste lopp springer vi på lördag, Mental Health Run. Loppet är viktigt både för att motverkar fördomar och stigma kring psykisk ohälsa men också för att de lyfter vikten av rörelse för psykisk hälsa. Att allt överskott går direkt till forskningsanslag för Psykisk Hälsa gör saken ännu bättre. Anmäl dig på www.mentalhealthrun.se Vi ses där!


Posted
AuthorTatja Hirvikoski