Psykiatrifondens årsmöte äger rum i Stockholm.

Datum och tid: Den 2 april, kl. 17.00 - 18.00.

Lokal: Psykiatrifondens lokal, Sankt Eriksgatan 44, plan 4

Årsredovisning för 2018, Revisionsberättelse samt förslag till stadgeändring ligger under särskild flik under oss med namn årsmöte 2019.  

På årsmötet skall följande ärenden beslutas:

1.      Styrelsens årsredovisning

2.      Revisors rapport

3.      Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

4.      Val av styrelseledamöter

5.      Val av suppleanter

6.      Val av revisor och vid behov revisorssuppleanter för det kommande året

7.      Val av valberedning

8.      Beslut om årsavgifter

9.      Förslag till ändring av stadgarna

10.  Övriga frågor *

*) Övriga frågor måste vara anmälda till styrelsen senast den 26 mars. Tillkommande frågor kommer att redovisas här. 

Röstberättigade är ständiga medlemmar och medlemmar som har betalat avgiften för 2019. Därför är det dags att förnya ditt medlemskap för 2019 om du inte redan har gjort det. Anmälan till årsmötet senaste en vecka i förväg per mail info@psykiatrifonden.se

Som ideell förening är Psykiatrifonden helt beroende av donationer för att kunna ge medel till forskning och arbete mot fördomar om psykisk ohälsa.  Psykiatrifondens fördomspris och stipendier delas ut i samband med Mental Health Evening den 7 oktober. Boka detta datum!

Väl mött i Stockholm!                                              

Martin Schalling

Ordförande, Psykiatrifonden


Posted
AuthorTatja Hirvikoski