Under Svenska Psykiatrikongressen 13 - 15 mars bjöd Psykiatrifonden in professor Marie Åsberg för att lyfta frågan kring hur skattningar vid utredning och utvärdering av psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar kan användas så det hjälper patienten på bästa sätt. Vidare diskuterades hur vetenskapliga bevis, så kallade evidens, kan användas för att på bästa sätt bidra till psykisk hälsa.

I en fullsatt sal diskuterades tidigare och nuvarande användningsområde av skattningar inom psykiatrin med en historisk tillbakablick och visionär framåtriktning. Vidare lyftes begreppet “evidens” med filosofisk bakgrund fram och på vilket sätt vetenskap kan på riktigt bidra till något gott för människan med sjukdomen eller funktionsnedsättningen. Vikten av att skattningar och eller evidensbegreppet aldrig får konkurrera med betydelsen av det professionella medmänskliga mötet vid behandling lyftes.

Psykiatrifonden  ser fram emot bidra till att verka för bästa utveckling kring detta och övrigt för bättre psykisk hälsa. Följ med oss i arbetet.


Posted
AuthorTatja Hirvikoski