"spring (milen) för livet!" är en grupp som den 29:e september kommer att springa milen på Östgötamaran i Norrköping. Man kan följa eller delta i gruppen via Facebook.

De som startade gruppen är Simon Kindh, Caroline Carlsson och Patricja Bosé. Tillsammans med gruppen ville de – förutom att komma igång med träning - uppmärksamma psykisk ohälsa, ett stort problem i samhället.

Var tredje person drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa. En tragisk konsekvens till följd av psykisk ohälsa kan tyvärr vara självmord. Mer än fyra personer tar sitt liv i Sverige varje dag. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga. Varje år avlider mellan 1100-1500 människor i Sverige och två tredjedelar av dessa är män” berättar Simon Kindh.

Simon beskriver hur vanligt det är att man inte pratar öppet om psykisk ohälsa.

Trots detta omfattande problem med psykisk ohälsa är det fortfarande inte många som talar öppet om det. Vi vill vara med och bidra i kampen om att bryta denna tabu som finns kring psykisk ohälsa. Jag själv har kämpat och kämpar fortfarande med att prata om det, prata om känslor och hur jag mår, något som är speciellt vanligt bland män.”

I samband med loppet har gruppen startat en insamling för att samla in pengar till forskningen om psykisk ohälsa. Gruppen tyckte att det passar särskilt bra i samband med ett lopp eftersom fysisk aktivitet är bra för psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa.

Psykiatrifonden tackar Simon, Caroline och Patricja för det viktiga stödet till Psykiatrifonden!

Psykiatrifonden – fonden för psykisk hälsa, är en idéel organisation. Alla i styrelsen arbetar ideelt för Psykiatrifonden och fondens verksamhet bygger på det stöd vi får. Vill du också stödja Psykiatrifonden – klicka här!

Bild: Caroline Carlsson till vänster, Simon Kindh i mitten och till höger Patricja Bosé.


Posted
AuthorTatja Hirvikoski