Psykiatrifonden anordnade ett seminarium i Psykisk Hälsa huset i Almedalen. Seminariet handlade om Fysisk aktivitet och psykisk hälsa – hur når vi hållbara lösningar i hela Sverige? Goda exempel lyftes från psykiatri och habiliteringen, samt om Mental Health Run som går, lunkar, rullar och springer den 6 oktober! Diskussioner med politiker och myndigheter lyfte frågorna om behov av långsiktighet och strategiska beslut.

Psykiatrifondens Anki Sandberg, ordförande vid NSPH, deltog bland annat i panelen för seminariet som handlade om att bygga broar mellan anhöriga och vården, medan Tatja Hirvikoski deltog på en stafettpaneldiskussion på taket av Donnerska huset med influencer och debattör Jenny Störm från Vardagstaktik. Debatterna handlare om ungdomar, skola, psykisk hälsa, arbetsmarknad och relaterade frågor vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Stöd Psykiatrifondens arbete för ökad öppenhet och forskning kring psykisk hälsa!

20180702_154447.jpg
20180702_161016.jpg
Foto: Jenny Ström Vardagstaktik

Foto: Jenny Ström Vardagstaktik

Foto: Jenny Ström Vardagstaktik

Foto: Jenny Ström Vardagstaktik

20180702_112157.jpg
20180701_223247.jpg
20180701_215220.jpg

Posted
AuthorTatja Hirvikoski