Den 25 maj 2018 inträder en ny dataskyddsförordning (GDPR) i kraft inom EU. Den ersätter det nuvarande regelverket, personuppgiftslagen (PuL). Psykiatrifonden är personuppgiftsansvarig och följer den nya lagstiftningen så att inhämtning, lagring och användning av personuppgifter från medlemmar och gåvogivare är anpassade till den nya förordningen. Vill du veta mer? Läs gärna vårt policydokument som du hittar här bland våra styrdokument.  


Posted
AuthorTatja Hirvikoski