Psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar skapar obeskrivligt mänskligt lidande samt kostar samhället 70 miljarder årligen. En av tre drabbas och alla känner någon. Mycket går emellertid att göra för att förbättra psykisk hälsa hos människor med psykiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar och deras närstående. Men fördomar påverkar tillstånden, mer öppenhet behövs och forskningsanslagen är en bråkdel mot andra tillstånd av samma storleksordning. Det här vill Psykiatrifonden - Fonden för psykisk hälsa ändra på tillsammans med 1.6&2.6 miljoners klubben. Under Mental Health Evening kommer vi därför belysa psykisk ohälsa och funktionsnedsättning med kunskap, musik och personliga berättelser!

 

Tid:  den 9 oktober 2017 kl 18:00 - 20:30 med paus och mingel

Plats: Maximteatern. Stockholm

Moderator: Alexandra Charles och Simon Kyaga

Här kan du anmäla dig!


Posted
AuthorTatja Hirvikoski