Storfors kommun i Värmland har ca 4000 invånare och förra året kom ca 60 till Storfors Mental Health Run! I år hoppas Lill Iwersen, entusiasten och huvudarrangören, minst lika många deltagare:

-          Det är jätteviktigt att prata om psykisk ohälsa och olika sätt att främja psykisk hälsa! Vid Mental Health Run –loppet vill vi lyfta de här frågorna och det roliga är att MHR även sammanfaller med Storfors kommuns hälsoveckor.

Flera intresseorganisationer kommer att vara på plats: Balans, SPES, Attention, Hjärnkoll m.fl. Anmälningsavgifterna kommer att skänkas till Psykiatrifondens arbete med att öka kunskap och öppenhet kring psykisk ohälsa. Men kunskap kommer även att öka under MHR dagen i Storfors, berättar Lill Iwersen:

-          På kvällen kommer vi att ha en föreläsning för att berätta om psykisk hälsa och ohälsa; det blir personliga berättelser om att leva med en diagnos och hur det tex påverkar relationer.

-          Vi fick så mycket positivt feedback förra året och jag tror att MHR dagen blir minst lika uppskattad i år.

Psykiatrifonden tackar MHR Storfors både för stödet och för det viktiga arbete som görs för att öka kunskap och minska fördomar kring psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar!

Klicka här för att komma till MHR Storfors Facebook sida.
 


Posted
AuthorTatja Hirvikoski