Psykiatrifonden - Fonden för Psykisk Hälsa invigde Psykisk Hälsa Huset på Almedalsveckan med sitt seminarium "Stress och sjukdom - vi kan använda skattebetalarnas pengar bättre!". Maria Larsson ordförande för fondens programutskottet modererade Överläkare Alexander Wilczek och Riksdagsledamot Bengt Elisasson kring frågan om hur det kan göras. Alexander inledde med att lyfta sina och professor Marie Åsbergs tankar kring hur ett förebyggande arbete kan läggas upp: baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet och utifrån både medarbetar- och chefsperspektiv samt samhällsnivå. Vetenskapligt underbyggda metoder behöver implementeras med ett långsiktigt perspektiv för att spara mänskligt lidande och bidra till ett starkare samhälle. De mångmiljarder som samhället skulle tjäna genom det förebyggande arbetet kan vi använda bättre. TIll exempel skulle en del av vinsten användas till ny forskning för att bättre hjälpa de individer som redan drabbats av utmattningssyndrom. Psykisk ohälsa är idag den vanligaste anledningen till sjukskrivning och seminariet väckte också stort intresse med överfylld föreläsningssal som följd – tack alla som var där och deltog på seminariet!

Riksdagsledamot Bengt Elisasson och överläkare Alexander Wilczek diskuterar hur stressrelaterad sjukdom kan förebyggas. 

Riksdagsledamot Bengt Elisasson och överläkare Alexander Wilczek diskuterar hur stressrelaterad sjukdom kan förebyggas. 

Psykiatrifondens styrelseledamöter deltog även på flera andra seminarier under Almedalsveckan. Anki Sandberg medverkade bland annat vid ett seminarium, anordnat av Riksförbundet Attention, med utgångspunkt i barnombudsmannens årsrapport 2016 ”Respekt”. I rapporten beskrivs ett fåtal svenska förekomststudier som visar att barn med funktionsnedsättning har en cirka två gånger större risk att utsättas för fysisk misshandel eller mobbning än andra barn. Studier om utsattheten för sexuella övergrepp och utsatthet på nätet saknas. Seminariet lyfte fram både vikten av åtgärder samt behov av ytterligare kunskap.

Psykiatrifondens styrelseledamot Tatja Hirvikoski medverkade bland annat vid ett seminarium anordnat av föreningen Underbara ADHD och Min Stora Dag som handlade om hur teknik kan hjälpa individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. På seminariet diskuterades teknikens möjligheter samt behov av evidensbasering och kvalitetssäkring av nya tekniska produkter.

Psykiatrifondens styrelseledamot Tatja Hirvikoski tillsammans med Georgios Karpathakis (Underbara ADHD), Elin Wallberg Walldenström, Anna Sjölund, samt Matilda Glaser (Min Stora Dag).

Psykiatrifondens styrelseledamot Tatja Hirvikoski tillsammans med Georgios Karpathakis (Underbara ADHD), Elin Wallberg Walldenström, Anna Sjölund, samt Matilda Glaser (Min Stora Dag).


Posted
AuthorTatja Hirvikoski