Frihjulet är en ideell förening i Linköping vars främsta syfte är att samla in pengar till välgörenhet samtidigt som man tränar, träffas och har roligt tillsammans. Ordförande heter Björn Lindblom och Frihjulets medlemmar är män som tillhör Svenska Frimurarorden - men alla som vill och kan, får delta  på Frihjulets aktiviteter. 

Deltagare i aktiviteter träffas, tränar minst en gång i veckan och hittar på roliga saker samtidigt som de samlar in pengar till olika välgörenhetsorganissationer. Detta görs genom att vara ute på olika events och köpcentran och "skramla med insamlingsbössor" samt ringa till företag och höra med dom om de vill bidra med produkter eller pengar till Frihjulets insamling. Vilket välgörenhetsprojekt eller välgörenhetsorganisation som det blir, beslutas vid årsmötet. Och nu vill Frihjulet stötta Psykiatrifonden, berättar Björn Lindblom: 

- Den psykiska ohälsan ökar i samhället och vi känner att vi kan göra en insats både för de drabbade och för oss själva. De drabbade kan vi hjälpa genom att samla in pengar till Psykiatrifonden och den viktiga forskningen. Vi stödjer också Psykiatrifondens arbete med att öka informationen i samhället kring psykisk ohälsa och därigenom minska stigmatiseringen ute i samhället och lidandet för den som drabbas av psykisk ohälsa

De aktiva i Frihjulet vet att frågor om psykisk hälsa är någonting som gäller oss alla, och det finns en stark koppling mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Dessutom känner Björn igen sig i Psykiatrifondens kampanj #allakännernågon 

-  Jag har själv vänner som på grund av psykisk ohälsa tidigt hamnat utanför. De har inte fått något jobb trots att de har försökt otaliga gånger under 30 års tid. Stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa är fortfarande vanligt förekommande; det händer att samhället ser ner på en person som varit i kontakt med psykiatrin. En person som har opererat bort blindtarmen blir ju inte stämplad i pannan "blindtarmsopererad" medans den som varit i kontakt med psykiatrin fortfarande kan få en stämpel i pannan "Psykfall". Jag vill ändra på detta!

-   Det känns bra att samtidigt som vi mår bra av att träna och umgås, kan vi även hjälpa de som drabbats av psykisk ohälsa. Vi kan också uppmärksamma vikten av att förebygga psykisk ohälsa genom fysik aktivitet. Vi kan göra skillnad! 
 

På bilden: Närmast kameran Andreas Odhage bakom honom (th) Niclas Andersson, Magnus Ahlsen (ännu inte med i Frihjulet men deltar på träningar) och så Björn Lindblom.

På bilden: Närmast kameran Andreas Odhage bakom honom (th) Niclas Andersson, Magnus Ahlsen (ännu inte med i Frihjulet men deltar på träningar) och så Björn Lindblom.

Ett sätt för att samla in pengar är att sälja pins och armband. De som ger 100 kr till Frihjulets insamling till Psykiatrifonden får välja vilken av dessa de vill ha (se bild nedan). Mer information hittar man på Frihjulets hemsida genom att klicka här!

2017 Frihjulets PINS.jpg
2017 Frihjulets ARMBAND.jpg

Psykiatrifonden sänder ett stort varmt tack till föreningen Frihjulet för deras fantastiska arbete för psykisk hälsa, och det viktiga stödet för Psykiatrifondens arbete!

Gör som Frihjulet: Stöd Psykiatrifonden – fonden för psykisk hälsa!


Posted
AuthorTatja Hirvikoski