Konstnären Johan Nyström auktionerar ut en tavla med fågelmotiv till förmån för Psykiatrifonden. Auktionen sker på konstnärens Facebooksida där man kan läsa om hans engagemang:

-        Denna auktion är mitt sätt att hedra minnet av Björn Petterson, en fin vän och kamrat som tragiskt lämnat oss.

Det är redan tredje året i rad som Johan Nyström bidrar till Psykiatrifondens arbete mot fördomar om psykisk ohälsa och psykiska funktionsvariationer samt för ökad kunskap. Psykiatrifondens styrelseledamot och webbmaster Tatja Hirvikoski tackar ödmjukast för det viktiga stödet:

-        Vi är en ideel organisation, bland annat arbetar alla i styrelsen ideelt för Psykiatrifonden. Psykiatrifonden är helt beroende av gåvor och stöd från allmänheten, företag och organisationer. Jag vill verkligen utrycka min tacksamhet över Johans Nyströms engagemang! 

Auktionen pågår till onsdag den 7/9 kl 22:00, och bud kan enbart lämnas på Johan Nyströms facebooksida. Den vackra tavlan som nu auktioneras ut kan ses på bilden nedan. 


Posted
AuthorTatja Hirvikoski