Psykiatrifonden välkomnar nya ambassadörer! Både ”Arga Doktorn” Björn Bragée och Pebbles Abrose Karlsson har under många år arbetar mot fördomar kring psykisk ohälsa. Båda är också överens om att modern forskning är rätt väg att gå för att öka kunskap om hjärnan, psykisk ohälsa och psykiska funktionsvariationer. Läs mer om Psykiatrifondens nya ambassadörer här. Och stöd gärna Psykiatrifonden, en ideell organisation som är helt beroende av gåvor och stöd från privatpersoner, företag och organisationer – ditt stöd gör skillnad! 


Posted
AuthorTatja Hirvikoski