Den 7 juli kl. 13:30 visas Suzanne Ostens film Flickan Mamman och Demonerna. Med utgångspunkt från filmen diskuterar sedan Suzanne Osten och Pebbles Karlsson Ambrose (Vinnare av Psykiatrifondes Fördomspris 2016) om att vara förälder och ha en psykisk sjukdom. Diskussionen startar kl. 15:40 direkt efter filmvisningen.

Se hela inbjudan här.


Posted
AuthorLova Bratt