Ann Allan är utbildad sång- och pianopedagog med ett förflutet som sångerska. Numera är hon verksam som författare, skribent, föreläsare, producent och pianopedagog. Hon är också ordförande i Monica Zetterlunds Minnesfond. Ann bloggar på Västerbottens Folkblad samt på sin hemsida. Hennes starka engagemang i frågor som rör äldres och sjukas mänskliga rättigheter, utmynnade i en bok om hennes mammas demenssjukdom; ”Jag såg något i dina ögon, mamma”.

Anns senaste bok; ”Mamma till ett yrväder” är en berättelse om hennes äldste son som vid 32 års ålder fick diagnosen adhd. Förutom utmaningen att vara mamma till ett yrväder handlar boken om människor som inte passar in i samhällets rigida strukturer. Den handlar om vår skola, om ungdomspsykiatrin, om bemötande av olikheter och om vårt sätt att leva, kommunicera och se på varandra och omvärlden. Ann föreläser mycket och gärna om de många svåra frågorna.

Om sitt engemang i frågor om psykisk ohälsa och psykiska funktiosnedsättningar, berättar Ann: 

”Jag vill engagera mig helt enkelt för att många människor med psykisk ohälsa eller psykiska funktionsvariationer far illa. Vårt samhället har successivt blivit allt svårare att leva i för personer som inte passar in i normer och rigida mönster. Jag vill hjälpa till i den mån jag kan”. 

Psykiatrifonden är stolt och glad över att nu ha Ann som ambassadör för fonden. Uppskattningen är också ömsesidig, enligt Ann Allan. 

”Psykiatrifonden för ut kunskap och samlar medel till forskning och utveckling, men är också en del i samhällsdebatten. Det är bra att sätta fokus på vidden av psykisk ohälsa i vårt moderna samhälle, och sprida kunskap och idéer om hur vi kan möta och mota den ökande ohälsan”.

Posted
AuthorTatja Hirvikoski