Ann Allan är utbildad sång- och pianopedagog med ett förflutet som sångerska. Numera är hon verksam som författare, föreläsare, producent och pianopedagog. Anns nya bok ”Mamma till ett yrväder” handlar om hennes äldste son Johan som vid 32 års ålder fått diagnosen ADHD.

”Det är en berättelse om ett ömsom argsint, ömsom glatt sprudlande litet busfrös ständiga hyss och glada upptåg. Det är också en berättelse om en tonårig pojkes kaos, och en vuxen mans tuffa kamp med att finna sig själv och sin plats i tillvaron. Men allra mest handlar boken om att vara mamma till ett yrväder”, har Ann beskrivit boken. Ann vill med sin berättelse ge kunskap och stöd till alla dem som lever tillsammans med barn eller vuxna med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som adhd eller autism. Hon vill samtidigt lyfta fram det värdefulla som följer i spåren av att vara “annorlunda”. Hennes önskan är också att boken ska väcka debatt. 

 

Posted
AuthorTatja Hirvikoski