Pebbles Karlsson Ambrose är författare och krönikör. Hon jobbade i femton år med reklam och PR innan hon insjuknade i en psykossjukdom. Nu jobbar hon i liten skala med att skriva och hålla föreläsningar. Hon är bloggare för 1177 Vårdguiden och tidningen Vårdfokus. Hennes nyaste bok kom ut förra året och heter ”Vid vansinnets rand”. Tidigare har hon publicerat bland annat ”Jag vet inte var psykoser kommer ifrån”.

Psykiatrifondens stora fördomspris 2016 tilldelas Pebbles Karlsson Ambrose med motiveringen:

”För att hon med stort mod och personligt engagemang har arbetat mot fördomar om psykisk sjukdom och för en modern psykiatri präglad av vetenskap och omtanke”.

Psykiatrifonden är en nationell, ideell skattebefriad fond som grundades 1993 och har somändamål att samla in medel till forskning inom hela det psykiatriska och psykologiska fältet. Vidare har fonden som syfte att arbeta mot stigmatisering av psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Varje år delar Psykiatrifonden ut forskningsstipendier till unga lovande forskare. Dessutom delas ett årligt fördomspris till en person eller verksamhet som på ett betydande eller nyskapande sätt motverkar fördomar kring psykisk sjukdom, psykiska funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa i bredare bemärkelse.

Pebbles Karlsson Ambroses menar att det har ett stort värde att uppmärksamma arbete mot stigmatisering av psykisk ohälsa:

"Jag är verkligen glad över detta pris. Hjärnan är fortfarande ett outforskat område och ju mer kunskap vi får om den ökar möjligheten att lindra själslig smärta. Därför tycker jag om Psykiatrifondens arbete."

 

Posted
AuthorTatja Hirvikoski