Psykiatrifondens vice ordförande Lena Flyckt är en av författarna till en "arg bok om lycka" med titeln ¨"Lyckomyten". Boken innehåller både fakta och personliga berättelser, men tar också avstånd frånmyter kring depression och lyckobegreppet utifrån aktuell kunskap grundad på forskning. Boken lanseras den 7 mars. Ansvarig utgivare är 1.6 och 2.6 miljonerklubben.


Posted
AuthorTatja Hirvikoski