Utifrån stödet vi fått 2016 har Psykiatrifonden återigen kunnat besluta om rekordmånga stipendier till unga lovande forskare inom psykiatri och klinisk psykologi. Forskning ökar kunskap och minskar fördomar om psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag och ändå är forskningsområdet kraftigt underfinansierat. Under året 2017 kommer vi att fortsätta vårt arbete för att ändra på det! Läs gärna om de tidigare stipendiaterna här.

Det finns fortfarande fördomar och stigmatisering om psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Stigmatisering hindrar många från att söka hjälp;  man skäms för sitt tillstånd. Bland unga är självmord en av de vanligaste dödsorsakerena. Stigmatisering är livsfarligt och massor av arbete kvarstår för att minska fördomarna. Det arbetet fortsätter vi med år 2017! 

För att öka öppenhet kring psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar, delar vi årligen ut Psykiatrifondens stora fördomspris. År 2016 gick priset till Pebbles Karlsson Ambrose som också är en av fondens ambassadörer. Pebbles är författare och krönikor som med stort mod berättat om sina personliga erfarenheter och på det sättet ökar kunskap psykossjukdomar. På vår hemsida kan du nu nominera till stora fördomspriset 2017.

Under året som gått har Psykiatrifonden medverkat till artiklar, böcker, kampanjer, poddar, tidningsbilagor och debatter. Vi har deltagit vid Almedalsveckan och Psykisk hälsa cafét. Under hösten anordnade vi ett frukostseminarium om motionens betydelse för hjärnhälsan.  Psykiatrifonden var också en stolt medarrangör till Mental Health Run, ett välgörenhetslopp på olika orter i Sverige: i Stockholm sprang, joggade eller gick 1300 personer för att uppmärksamma frågor kring psykisk hälsa och minska stigmatisering i samhället. Läs gärna om Psykiatrifondens arbete här på Psykbloggen och i vår andra blogg Psykiatrifonden i media.

På Psykbloggen kan du se att många har engagerat sig tillsammans med oss under året. Vi har fått stöd från cykellopp, från konstauktioner och från författare. Våra ambassadörer har engagerat sig för fonden, och vi har fått gåvor från organisationer, företag och privatpersoner. Vi vill tacka ödmjukast för stödet och hoppas på ditt fortsatta stöd under året 2017.

Forskningsstipendierna till unga lovande forskare och Psykiatrifondens stora fördomspris kommer att uppmärksammas  i samband med en gala för psykisk hälsa i Stockholm den 25 september 2017.

Psykiatrifonden har ett 90-konto. Alla i styrelsen och i det vetenskapliga rådet, samt fondens ambassadörer arbetar ideellt för Psykiatrifonden. Klicka här för att ge ditt stöd!


Posted
AuthorTatja Hirvikoski