Det är redan tredje året i rad som konstnären Johan Nyström bidrar till Psykiatrifondens arbete genom att auktionera ut en tavla till förmån för Psykiatrifonden.

-        Denna auktion är mitt sätt att hedra minnet av Björn Petterson, en fin vän och kamrat som tragiskt lämnat oss, berättar Johan.

Martin Nord vann auktionen om årets tavla som har en vacker fågelmotiv (se bild nedan):

-        I mitt arbete inom akutpsykiatrin möter jag varje dag människor med psykisk ohälsa men jag möter också fördomar och rädslor. Detta kan uttryckas av anhöriga, arbetskamrater, chefer, klasskamrater och grannar; det är tyvärr vanligt med fördomar om psykisk ohälsa.

Genom sitt arbete har Martin Nord också fått se de negativa konsekvenserna av stigmatisering, varför han vill betona vikten av arbete mot fördomar:

-        Att minska stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa är otroligt viktigt i vårt samhälle och kan vara helt avgörande för en person som drabbas av psykisk ohälsa. Stigmatiseringen kan leda till att patienter avstår från att ta kontakt med vården, motsätta sig adekvat behandling eller får undvika sociala sammanhang på grund av rädsla för diskriminering och fördomar. Tröskeln till att ta kontakt med vården gällande psykisk ohälsa behöver bli lägre, inte höjas upp av rädslor.

Auktionen slutade med ett slutpris på 5.500 kronor; pengar som går oavkortat till Psykiatrifondens arbete för att minska fördomar och öka kunskap om psykisk ohälsa och psykiska funktionsvariationer.

-        Att pengarna från auktionen skulle gå till Psykiatrifonden påverkade givetvis mitt engagemang i akutionen. Inte nog med att man kan buda hem en vacker tavla så kan man bidra till Psykiatrifonden arbete, berättar Martin Nord, som uppskattar fondens arbete:

-        Psykiatrifondens arbete med forskning och närvaro i kampanjer är otroligt viktigt för att minska tröskeln och motarbeta fördomar och jag är glad att konstnären Johan Nyström valde att bidra till detta genom sin konstauktion.

Som en ideel organisation är Psykiatrifonden helt beroende av gåvor och stöd från allmänheten, företag och organisationer. Psykiatrifonden vill uttrycka ett varmt tack för det viktiga stödet! 


Posted
AuthorTatja Hirvikoski