Du har möjligheten att nominera en person eller verksamhet som på ett betydande eller nyskapande sätt motverkat eller motverkar fördomar kring psykisk sjukdom, psykiska funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa i bredare bemärkelse.

Förra årets pris för arbete mot fördomar tilldelades (H)järnkollambassdörerna. (H)järnkollambassadörerna berättar om psykisk hälsa och ohälsa vid seminarier, föreläsningar och utbildningar och i media. En förändring sker genom ett öppet samtal och ökad kunskap om våra psykiska olikheter.

Obs. Nominera senast den 28 januari! Mer information hittar du här.

 

Förra årets pris för arbete mot fördomar tilldelades (H)järnkollambassdörerna


Posted
AuthorTatja Hirvikoski