Psykiatrifondens styrelseledamot Lena Flyckt hade hela fem engagemang under Almedalsveckan. Två av dessa var längre föredrag. ”Det är viktigt att vi når både politikerna och allmänheten med vårt budskap. Psykisk ohälsa ökar, särskilt bland unga, men samtidigt är psykiatrisk forskning kraftigt underfinansierad. Forskning leder till ökad kunskap som på sin tur minskar stigmatiseringen av psykisk ohälsa” säger Lena Flyckt.

Lena Flyckt var också ansvarig för att arrangera Psykiatrifondens seminarium vid Psykisk Hälsa -cafeet den 30 juni. Nu finns inspelningen från seminariet på nätet (klicka på bilden nedan för att titta på inspelningen).


Posted
AuthorTatja Hirvikoski