På seminariet på Psykisk hälsa –kaféet på Almedalsveckan diskuterades diskriminering av individer med psykisk ohälsa. Diskriminering är vanligt och tar sig många uttryck. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till arbetslöshet och sämre tillgång till kroppssjukvård. Vi behöver bryta tabut kring psykisk ohälsa, konstaterade Psykiatrifondens Ordförande Martin Schalling, samt styrelseledamöterna Stefan Einhorn och Lena Flyckt.  


Posted
AuthorTatja Hirvikoski