Ett nytt avsnitt ”Bipolär?” av Mikael Persbrandts podcast I am om insikter och upplevelser efter ställd diagnos och behandling. Avsnittet besöks även av Psykiatrifondens ordförande Martin Schalling.


Posted
AuthorTatja Hirvikoski