I USA har man sedan 2013 officiell nationell Mental Health Awareness Month under maj månad. Syftet är att öka kunskapen om mental ohälsa i samhället, öka tillgången till rätt insatser och förmedla att personer med psykisk ohälsa inte är ensamma. Många amerikanska ideella organisationer arbetar extra mycket under maj månaden för att nå ut med kunskap om psykisk ohälsa, så även Brain & Behavior Research Foundation som driver kampanjen Stop Stigma with Science. #ScienceStopsStigma  #MHMonth2015


Posted
AuthorTatja Hirvikoski