Psykiskt sjuka har stor potential att använda sina förmågor till samhällets och näringslivets gagn. Deras sätt att tänka är nämligen grunden till innovation, enligt överläkaren Simon Kyaga, styrelseledamot i Psykiatrifonden.


Posted
AuthorTatja Hirvikoski